Bài 3 trang 46 SGK Đại số 11

Bài 1: Quy tắc đếm

Bài 3 trang 46 SGK Đại số 11

Thành thị A, B, C, D được nối với nhau bằng những trục đường như hình dưới đây:

Hỏi:

Có bao nhiêu cách đi từ A tới D qua B và C chỉ một lần?

Có bao nhiêu cách đi từ A tới D và quay lại A?

Câu trả lời


Hướng dẫn

Sử dụng các quy tắc cộng và nhân thích hợp.

một. Quãng đường từ A tới D được hoàn thành bằng 3 hành động liên tục:

+ Đi từ A tới B: Có 4 trục đường.

+ Đi từ B tới C: Có 2 trục đường.

+ Đi từ C tới D: Có 3 trục đường

⇒ Theo quy tắc nhân ta có: 4.3.2 = 24 đường đi từ A tới D chỉ đi qua B và C một lần.

b. Có 24 cách đi từ A tới D, cũng có 24 cách đi từ D tới A.

Quãng đường từ A tới D và quay lại A được thực hiện bằng 2 hành động liên tục:

+ Đi từ A tới D: Có 24 cách.

+ Đi từ D tới A: Có 24 cách

⇒ Theo quy tắc nhân: Có 24,24 = 576 cách đi.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 1. Quy tắc đếm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 3 trang 46 SGK Đại số 11

Video về: Bài 3 trang 46 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 3 trang 46 SGK Đại số 11

Bài 3 trang 46 SGK Đại số 11 -

Bài 1: Quy tắc đếm

Bài 3 trang 46 SGK Đại số 11

Thành thị A, B, C, D được nối với nhau bằng những trục đường như hình dưới đây:

Hỏi:

Có bao nhiêu cách đi từ A tới D qua B và C chỉ một lần?

Có bao nhiêu cách đi từ A tới D và quay lại A?

Câu trả lời


Hướng dẫn

Sử dụng các quy tắc cộng và nhân thích hợp.

một. Quãng đường từ A tới D được hoàn thành bằng 3 hành động liên tục:

+ Đi từ A tới B: Có 4 trục đường.

+ Đi từ B tới C: Có 2 trục đường.

+ Đi từ C tới D: Có 3 trục đường

⇒ Theo quy tắc nhân ta có: 4.3.2 = 24 đường đi từ A tới D chỉ đi qua B và C một lần.

b. Có 24 cách đi từ A tới D, cũng có 24 cách đi từ D tới A.

Quãng đường từ A tới D và quay lại A được thực hiện bằng 2 hành động liên tục:

+ Đi từ A tới D: Có 24 cách.

+ Đi từ D tới A: Có 24 cách

⇒ Theo quy tắc nhân: Có 24,24 = 576 cách đi.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 1. Quy tắc đếm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận