Bài 3 trang 41 SGK Đại số 11

Xem lại chương 1

Bài 3 trang 41 SGK Đại số 11

Tìm trị giá lớn nhất của các hàm số sau:

Câu trả lời

Hướng dẫn

Dựa vào tính chất: −1 ≤ sinx ≤ 1; −1 cosx 1Giải Toán 11: Bài 3 trang 41 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 1

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 3 trang 41 SGK Đại số 11

Video về: Bài 3 trang 41 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 3 trang 41 SGK Đại số 11

Bài 3 trang 41 SGK Đại số 11 -

Xem lại chương 1

Bài 3 trang 41 SGK Đại số 11

Tìm trị giá lớn nhất của các hàm số sau:

Câu trả lời

Hướng dẫn

Dựa vào tính chất: −1 ≤ sinx ≤ 1; −1 cosx 1Giải Toán 11: Bài 3 trang 41 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 1

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận