Bài 3 trang 27 sgk Địa Lí 11

BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG VÀ VÙNG (tiếp theo)

PHẦN 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MỸ Latinh

Bài 3 trang 27 SGK Địa lý 11

Những nguyên nhân nào dẫn tới sự tăng trưởng kinh tế ko ổn định của các nước Mĩ Latinh?

Câu trả lời

Tình hình chính trị bất ổn đã tác động mạnh tới nền kinh tế

– Giành độc lập sớm nhưng duy trì cơ chế bảo vệ kiến ​​trong thời kì dài

– Đạo gia tô thủ cựu


– Chưa xây dựng các chính sách thích hợp với tăng trưởng kinh tế – xã hội

– Phụ thuộc vào vốn

Quá trình cải cách kinh tế hiện nay ở nhiều nước đang vấp phải sự phản kháng của những người đã mất quyền đối với tài nguyên tự nhiên.

Nhìn thấy tất cả Đàm thoại 11: Bài 5. Một số vấn đề về châu lục và khu vực (tiếp theo)

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

Hình Ảnh về: Bài 3 trang 27 sgk Địa Lí 11

Video về: Bài 3 trang 27 sgk Địa Lí 11

Wiki về Bài 3 trang 27 sgk Địa Lí 11

Bài 3 trang 27 sgk Địa Lí 11 -

BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG VÀ VÙNG (tiếp theo)

PHẦN 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MỸ Latinh

Bài 3 trang 27 SGK Địa lý 11

Những nguyên nhân nào dẫn tới sự tăng trưởng kinh tế ko ổn định của các nước Mĩ Latinh?

Câu trả lời

Tình hình chính trị bất ổn đã tác động mạnh tới nền kinh tế

- Giành độc lập sớm nhưng duy trì cơ chế bảo vệ kiến ​​trong thời kì dài

- Đạo gia tô thủ cựu


- Chưa xây dựng các chính sách thích hợp với tăng trưởng kinh tế - xã hội

- Phụ thuộc vào vốn

Quá trình cải cách kinh tế hiện nay ở nhiều nước đang vấp phải sự phản kháng của những người đã mất quyền đối với tài nguyên tự nhiên.

Nhìn thấy tất cả Đàm thoại 11: Bài 5. Một số vấn đề về châu lục và khu vực (tiếp theo)

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận