Bài 3 trang 169 SGK Đại số 11

Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 3 trang 169 SGK Đại số 11

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng các công thức để tính đạo hàm của các hàm số lượng giác:Sử dụng các quy tắc tính đạo hàm của một tích, một thương và các quy tắc tính đạo hàm của một hàm hợp.

Giải Toán 11: Bài 3 trang 169 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 3 trang 169 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 3 trang 169 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 3 trang 169 SGK Đại số 11

Video về: Bài 3 trang 169 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 3 trang 169 SGK Đại số 11

Bài 3 trang 169 SGK Đại số 11 -

Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 3 trang 169 SGK Đại số 11

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng các công thức để tính đạo hàm của các hàm số lượng giác:Sử dụng các quy tắc tính đạo hàm của một tích, một thương và các quy tắc tính đạo hàm của một hàm hợp.

Giải Toán 11: Bài 3 trang 169 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 3 trang 169 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 3 trang 169 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận