Bài 3 trang 168 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 2: Trình diễn một mẫu dữ liệu

Bài 3 (trang 168 SGK Đại số 10 tăng lên)

Ở giải bóng đá sinh viên đã diễn ra cuộc thi dự đoán kết quả của 25 trận đấu đáng chú ý nhất, sau đây lượt là đánh giá của 25 trận đấu nhưng mà ban tổ chức thu được: 54; 75; 121; 142; 154; Năm 159; 171; 189; Chương 203; 211; 225; 247; 251; 259; 264; 278; 290; 305; 315; 322; 355; 367; 388; 450; 490. Lập bảng tần số, tần số phân lớp gồm 6 lớp: lớp thứ nhất là đoạn [50; 124]lớp thứ hai là phân đoạn [125; 199].. (độ dài đoạn là 74).

Câu trả lời:

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 3 trang 168 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 3 trang 168 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 3 trang 168 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 3 trang 168 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 2: Trình diễn một mẫu dữ liệu

Bài 3 (trang 168 SGK Đại số 10 tăng lên)

Ở giải bóng đá sinh viên đã diễn ra cuộc thi dự đoán kết quả của 25 trận đấu đáng chú ý nhất, sau đây lượt là đánh giá của 25 trận đấu nhưng mà ban tổ chức thu được: 54; 75; 121; 142; 154; Năm 159; 171; 189; Chương 203; 211; 225; 247; 251; 259; 264; 278; 290; 305; 315; 322; 355; 367; 388; 450; 490. Lập bảng tần số, tần số phân lớp gồm 6 lớp: lớp thứ nhất là đoạn [50; 124]lớp thứ hai là phân đoạn [125; 199].. (độ dài đoạn là 74).

Câu trả lời:

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận