Bài 3 trang 132 SGK Đại số 11

Bài 2: Giới hạn của hàm số

Bài 3 trang 132 SGK Đại số 11

Tính các giới hạn sau:

Câu trả lời

Hướng dẫn

Nếu hàm số y = f (x) xác định tại x = x sau đó


Nếu giới hạn hàm có dạng ko xác định, hãy quyết tâm loại trừ dạng ko xác định.


Giải Toán 11: Bài 3 trang 132 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 3 trang 132 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 3 trang 132 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 3 trang 132 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Giới hạn của hàm số

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 3 trang 132 SGK Đại số 11

Video về: Bài 3 trang 132 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 3 trang 132 SGK Đại số 11

Bài 3 trang 132 SGK Đại số 11 -

Bài 2: Giới hạn của hàm số

Bài 3 trang 132 SGK Đại số 11

Tính các giới hạn sau:

Câu trả lời

Hướng dẫn

Nếu hàm số y = f (x) xác định tại x = x sau đó


Nếu giới hạn hàm có dạng ko xác định, hãy quyết tâm loại trừ dạng ko xác định.


Giải Toán 11: Bài 3 trang 132 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 3 trang 132 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 3 trang 132 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 3 trang 132 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Giới hạn của hàm số

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận