Bài 3 trang 131 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 28: Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện thăng bằng của vật cứng lúc chịu tác dụng của ba lực song song

Bài 3 (trang 131 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Một người gánh hai thúng, thúng gạo nặng 300N, thúng ngô nặng 200N. Cây sào dài 1,5m. Vai của người này phải đặt ở điểm nào để thanh thăng bằng và vai phải chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của thanh.

Câu trả lời:

Gọi dTrước nhất là cánh tay đòn của trọng lực gạo PTrước nhất

d2 là cánh tay đòn của trọng lực ngô P2

Vận dụng quy tắc hợp thành của hai lực song song cùng chiều, ta có:Một lần nữa: dTrước nhất + d2 = OTrước nhấtO2 = 1,5m (2)

Giải hệ (1), (2) ta được: dTrước nhất = 60 cm; d2 = 90cm.

Vì vậy vai người chịu một lực P = PTrước nhất + P2 = 300 + 200 = 500 (N), vị trí của vai là d. từ trên cùng của thúng gạoTrước nhất = 60 cm.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 3 trang 131 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Video về: Bài 3 trang 131 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Wiki về Bài 3 trang 131 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Bài 3 trang 131 sgk Vật Lý 10 tăng lên -

Bài 28: Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện thăng bằng của vật cứng lúc chịu tác dụng của ba lực song song

Bài 3 (trang 131 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Một người gánh hai thúng, thúng gạo nặng 300N, thúng ngô nặng 200N. Cây sào dài 1,5m. Vai của người này phải đặt ở điểm nào để thanh thăng bằng và vai phải chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của thanh.

Câu trả lời:

Gọi dTrước nhất là cánh tay đòn của trọng lực gạo PTrước nhất

d2 là cánh tay đòn của trọng lực ngô P2

Vận dụng quy tắc hợp thành của hai lực song song cùng chiều, ta có:Một lần nữa: dTrước nhất + d2 = OTrước nhấtO2 = 1,5m (2)

Giải hệ (1), (2) ta được: dTrước nhất = 60 cm; d2 = 90cm.

Vì vậy vai người chịu một lực P = PTrước nhất + P2 = 300 + 200 = 500 (N), vị trí của vai là d. từ trên cùng của thúng gạoTrước nhất = 60 cm.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận