Bài 3 trang 121 SGK Giải tích 12

Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học

Bài 3 trang 121 SGK Giải Tích 12:

Parabol chia đường tròn có tâm ở góc, bán kính 2√2 thành hai phần. Tìm tỉ lệ diện tích của chúng.

Câu trả lời:

Hướng dẫn

+) Xác định các phần của đường tròn bị chia bởi parabol (P).

+) Dùng công thức tính diện tích hình phẳng để tính diện tích hai phần bị chia rồi tính tỉ số của hai phần đó.Giải Toán 12: Bài 3 trang 121 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 3 trang 121 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Bài 3 trang 121 SGK Giải tích 12

Video về: Bài 3 trang 121 SGK Giải tích 12

Wiki về Bài 3 trang 121 SGK Giải tích 12

Bài 3 trang 121 SGK Giải tích 12 -

Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học

Bài 3 trang 121 SGK Giải Tích 12:

Parabol chia đường tròn có tâm ở góc, bán kính 2√2 thành hai phần. Tìm tỉ lệ diện tích của chúng.

Câu trả lời:

Hướng dẫn

+) Xác định các phần của đường tròn bị chia bởi parabol (P).

+) Dùng công thức tính diện tích hình phẳng để tính diện tích hai phần bị chia rồi tính tỉ số của hai phần đó.Giải Toán 12: Bài 3 trang 121 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 3 trang 121 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận