Bài 3 trang 118 SGK Vật Lý 10

Bài 22: Động lượng

Bài 3 (trang 118 SGK Vật Lý 10)

Viết công thức tính mômen của ngẫu lực. Mômen của ngẫu lực có đặc điểm gì?

Câu trả lời

Công thức tính momen của ngẫu lực:

M = Fd

Mômen của ngẫu lực phụ thuộc vào độ lớn của ngẫu lực và vào khoảng cách d giữa hai giá đỡ của hai lực, ko phụ thuộc vào vị trí của trục quay O.

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 22. Động lượng


Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 3 trang 118 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 3 trang 118 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 3 trang 118 SGK Vật Lý 10

Bài 3 trang 118 SGK Vật Lý 10 -

Bài 22: Động lượng

Bài 3 (trang 118 SGK Vật Lý 10)

Viết công thức tính mômen của ngẫu lực. Mômen của ngẫu lực có đặc điểm gì?

Câu trả lời

Công thức tính momen của ngẫu lực:

M = Fd

Mômen của ngẫu lực phụ thuộc vào độ lớn của ngẫu lực và vào khoảng cách d giữa hai giá đỡ của hai lực, ko phụ thuộc vào vị trí của trục quay O.

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 22. Động lượng


Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận