Bài 3 trang 113 SGK Giải tích 12

Bài 2: Tích phân

Bài 3 trang 113 SGK Giải tích 12:

Sử dụng phương pháp chuyển đổi, hãy tính:

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

+ Phương pháp đổi biến để tính tích phân


Nếu hàm số f (x) liên tục trên đoạn [a; b]. Có hai cách để thay đổi các biến:


Phương pháp 1:

Cho x =

Giả sử φ (α) = a; φ (β) = b.

Giải Toán 12: Bài 3 trang 113 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Phương pháp 2:

Cho u = u (x) du = u ‘(x) dx

Giả sử f (x) có thể được viết thành: f (x) = g (u (x)). U ‘(x)

Giải Toán 12: Bài 3 trang 113 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 3 trang 113 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 3 trang 113 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 3 trang 113 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 3 trang 113 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 3 trang 113 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Bài 3 trang 113 SGK Giải tích 12

Video về: Bài 3 trang 113 SGK Giải tích 12

Wiki về Bài 3 trang 113 SGK Giải tích 12

Bài 3 trang 113 SGK Giải tích 12 -

Bài 2: Tích phân

Bài 3 trang 113 SGK Giải tích 12:

Sử dụng phương pháp chuyển đổi, hãy tính:

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

+ Phương pháp đổi biến để tính tích phân


Nếu hàm số f (x) liên tục trên đoạn [a; b]. Có hai cách để thay đổi các biến:


Phương pháp 1:

Cho x =

Giả sử φ (α) = a; φ (β) = b.

Giải Toán 12: Bài 3 trang 113 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Phương pháp 2:

Cho u = u (x) du = u '(x) dx

Giả sử f (x) có thể được viết thành: f (x) = g (u (x)). U '(x)

Giải Toán 12: Bài 3 trang 113 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 3 trang 113 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 3 trang 113 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 3 trang 113 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 3 trang 113 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 3 trang 113 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận