Bài 3 trang 106 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 23: Bài tập động lực học

Bài 3 (trang 106 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Một vật được đặt trên mặt phẳng nghiêng (góc nghiêng α = 30o), được truyền với véc tơ vận tốc tức thời thuở đầu v = 20m / s (Hình 23.4). Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,3.

a) Tính gia tốc của vật.

b) Tính độ cao lớn nhất H nhưng vật đạt được.

c) Sau lúc lên tới độ cao H, vật sẽ chuyển động như thế nào?

Câu trả lời:


a) Các lực tác dụng lên vật như hình vẽ.


Vận dụng định luật II Newton ta có: Giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 3 trang 106 SGK Vật Lí 10 nâng cao

Chiếutới Ox: -P x– F bệnh đa xơ cứng

= ghost (1)Chiếu lên Oy: -P

y+ N = 0 (2) Từ (2) N = P

y

= P.cosα

Từ 1):Giải bài tập Vật Lí 10 tăng lên: Bài 3 trang 106 SGK Vật Lí 10 tăng lên

⇒ a = -g. (Sinα + μ.cosα) = -7,45 m / s

2

b) Áp dụng công thức động học:

Vật chuyển động chậm dần đều trên mặt phẳng nghiêng, lúc ngừng lại v = 0 thì vật đi được quãng đường S thỏa mãn:Giải bài tập Vật Lí 10 tăng lên: Bài 3 trang 106 SGK Vật Lí 10 tăng lên Độ cao cực đại H nhưng vật đạt được là: H = S.sinα = 0,268.sin30

o= 0,134m.c) Ta coi: μN= μ

t

= 0,3Ở vị trí cao nhất, lực ma sát chuyển thành ma sát nghỉ, chiều dương hướng lên. So sánh các thành phần lực Px và F

msnchúng tôi thấy: Px = mgsinα; Fmsn= μN.N = μN

.mgcos30

oGiải bài tập Vật Lí 10 tăng lên: Bài 3 trang 106 SGK Vật Lí 10 tăng lên Vì vậy, Fmsn x nên P

xsẽ kéo vật trượt xuống dưới đều với gia tốc:a ′ = −g. (sinα – μt.cosα) −0,19 (m / s

2 )MỘT

Nhìn thấy tất cả:

Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vnThể loại: Văn lớp 10 Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 3 trang 106 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Video về: Bài 3 trang 106 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Wiki về Bài 3 trang 106 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Bài 3 trang 106 sgk Vật Lý 10 tăng lên -

Bài 23: Bài tập động lực học

Bài 3 (trang 106 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Một vật được đặt trên mặt phẳng nghiêng (góc nghiêng α = 30o), được truyền với véc tơ vận tốc tức thời thuở đầu v = 20m / s (Hình 23.4). Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,3.

a) Tính gia tốc của vật.

b) Tính độ cao lớn nhất H nhưng vật đạt được.

c) Sau lúc lên tới độ cao H, vật sẽ chuyển động như thế nào?

Câu trả lời:


a) Các lực tác dụng lên vật như hình vẽ.


Vận dụng định luật II Newton ta có: Giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 3 trang 106 SGK Vật Lí 10 nâng cao

Chiếutới Ox: -P x- F bệnh đa xơ cứng

= ghost (1)Chiếu lên Oy: -P

y+ N = 0 (2) Từ (2) N = P

y

= P.cosα

Từ 1):Giải bài tập Vật Lí 10 tăng lên: Bài 3 trang 106 SGK Vật Lí 10 tăng lên

⇒ a = -g. (Sinα + μ.cosα) = -7,45 m / s

2

b) Áp dụng công thức động học:

Vật chuyển động chậm dần đều trên mặt phẳng nghiêng, lúc ngừng lại v = 0 thì vật đi được quãng đường S thỏa mãn:Giải bài tập Vật Lí 10 tăng lên: Bài 3 trang 106 SGK Vật Lí 10 tăng lên Độ cao cực đại H nhưng vật đạt được là: H = S.sinα = 0,268.sin30

o= 0,134m.c) Ta coi: μN= μ

t

= 0,3Ở vị trí cao nhất, lực ma sát chuyển thành ma sát nghỉ, chiều dương hướng lên. So sánh các thành phần lực Px và F

msnchúng tôi thấy: Px = mgsinα; Fmsn= μN.N = μN

.mgcos30

oGiải bài tập Vật Lí 10 tăng lên: Bài 3 trang 106 SGK Vật Lí 10 tăng lên Vì vậy, Fmsn x nên P

xsẽ kéo vật trượt xuống dưới đều với gia tốc:a ′ = −g. (sinα - μt.cosα) −0,19 (m / s

2 )MỘT

Nhìn thấy tất cả:

Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vnThể loại: Văn lớp 10 Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận