Bài 3 trang 103 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực

Bài 3 (trang 103 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Một oto có khối lượng m = 1200kg (coi như hạt), chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời 36km / h trên cầu vồng nên coi như một cung tròn có bán kính R = 50m (Hình 22.10). Tính lực ép của oto lên mặt cầu ở thời khắc cao nhất? Nếu mặt cầu chùng xuống (số liệu vẫn như trên) thì sức ép của oto lên mặt cầu tại điểm thấp nhất là bao nhiêu? So sánh hai câu trả lời và nhận xét.

Câu trả lời:

Phương pháp 1:


– Coi hệ quy chiếu gắn với mặt đất (HQC quán tính)


Giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 3 trang 103 SGK Vật Lí 10 nâng cao

Chiếu biểu thức vectơ lên ​​theo chiều dương (hình vẽ), ta được:

Fht = -N + P

Giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 3 trang 103 SGK Vật Lí 10 nâng cao

Cách 2: Xét trong hệ quy chiếu phi quán tính (gắn với oto). Trong hệ quy chiếu này, oto chịu tác dụng của một lực quán tính

Sau đó chúng tôi có:

Giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 3 trang 103 SGK Vật Lí 10 nâng cao

Vì mộtht hướng vào tâm O nên Fqt ra xa tâm O. Chiếu (1) lên theo chiều dương hướng vào tâm O ta được:

P – N – Fqt = 0 → N = m. (G – v2/ R) = 9360N

Nếu cây cầu bị chùng xuống, thì tại điểm thấp nhất chúng ta có:

Giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 3 trang 103 SGK Vật Lí 10 nâng cao

Xét hệ quy chiếu gắn với mặt đất (HQC quán tính):

Giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 3 trang 103 SGK Vật Lí 10 nâng cao

Chiếu biểu thức vectơ lên ​​theo chiều dương (hình vẽ), ta được:

Fht = N – P

Giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 3 trang 103 SGK Vật Lí 10 nâng cao

Vì thế:

+ Trong trường hợp cầu vồng, lúc qua điểm cao nhất, lực ép của oto lên cầu nhỏ hơn trọng lực của nó.

+ Trường hợp cầu dây võng, lúc qua vị trí thấp nhất, lực ép của oto lên cầu lớn hơn trọng lực của nó.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 3 trang 103 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Video về: Bài 3 trang 103 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Wiki về Bài 3 trang 103 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Bài 3 trang 103 sgk Vật Lý 10 tăng lên -

Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực

Bài 3 (trang 103 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Một oto có khối lượng m = 1200kg (coi như hạt), chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời 36km / h trên cầu vồng nên coi như một cung tròn có bán kính R = 50m (Hình 22.10). Tính lực ép của oto lên mặt cầu ở thời khắc cao nhất? Nếu mặt cầu chùng xuống (số liệu vẫn như trên) thì sức ép của oto lên mặt cầu tại điểm thấp nhất là bao nhiêu? So sánh hai câu trả lời và nhận xét.

Câu trả lời:

Phương pháp 1:


- Coi hệ quy chiếu gắn với mặt đất (HQC quán tính)


Giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 3 trang 103 SGK Vật Lí 10 nâng cao

Chiếu biểu thức vectơ lên ​​theo chiều dương (hình vẽ), ta được:

Fht = -N + P

Giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 3 trang 103 SGK Vật Lí 10 nâng cao

Cách 2: Xét trong hệ quy chiếu phi quán tính (gắn với oto). Trong hệ quy chiếu này, oto chịu tác dụng của một lực quán tính

Sau đó chúng tôi có:

Giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 3 trang 103 SGK Vật Lí 10 nâng cao

Vì mộtht hướng vào tâm O nên Fqt ra xa tâm O. Chiếu (1) lên theo chiều dương hướng vào tâm O ta được:

P - N - Fqt = 0 → N = m. (G - v2/ R) = 9360N

Nếu cây cầu bị chùng xuống, thì tại điểm thấp nhất chúng ta có:

Giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 3 trang 103 SGK Vật Lí 10 nâng cao

Xét hệ quy chiếu gắn với mặt đất (HQC quán tính):

Giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 3 trang 103 SGK Vật Lí 10 nâng cao

Chiếu biểu thức vectơ lên ​​theo chiều dương (hình vẽ), ta được:

Fht = N - P

Giải bài tập Vật Lí 10 nâng cao: Bài 3 trang 103 SGK Vật Lí 10 nâng cao

Vì thế:

+ Trong trường hợp cầu vồng, lúc qua điểm cao nhất, lực ép của oto lên cầu nhỏ hơn trọng lực của nó.

+ Trường hợp cầu dây võng, lúc qua vị trí thấp nhất, lực ép của oto lên cầu lớn hơn trọng lực của nó.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận