Bài 3 trang 101 SGK Giải tích 12

Bài 1: Nguyên hàm

Bài 3 trang 101 SGK Giải tích 12:

Sử dụng phương pháp chuyển đổi, hãy tính:

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

+ Phương pháp biến:

Nếu hàm số u = u (x) có đạo hàm liên tục


du = u ‘(x) dx

Sau đó chúng tôi có:


Một số công thức nguyên thủy:

Giải Toán 12: Bài 3 trang 101 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

a) Cho u = 1 – x ⇒ u ‘(x) = -1⇒ du = -dx

Giải Toán 12: Bài 3 trang 101 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Thay u = 1 – x ta được kết quả:

Giải Toán 12: Bài 3 trang 101 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

b) Đặt u = 1 + x2⇒ u ‘= 2x du = 2x.dx

Giải Toán 12: Bài 3 trang 101 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Thay thế u = 1+ x2 Kết quả chúng tôi thu được:

Giải Toán 12: Bài 3 trang 101 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

c) Đặt u = cosx ⇒ u ‘= -sinx ⇒ du = -sinx.dx

Giải Toán 12: Bài 3 trang 101 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Thay u = cos x vào kết quả ta được:

Giải Toán 12: Bài 3 trang 101 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

d) Chúng tôi có:

Giải Toán 12: Bài 3 trang 101 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Bài 3 trang 101 SGK Giải tích 12

Video về: Bài 3 trang 101 SGK Giải tích 12

Wiki về Bài 3 trang 101 SGK Giải tích 12

Bài 3 trang 101 SGK Giải tích 12 -

Bài 1: Nguyên hàm

Bài 3 trang 101 SGK Giải tích 12:

Sử dụng phương pháp chuyển đổi, hãy tính:

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

+ Phương pháp biến:

Nếu hàm số u = u (x) có đạo hàm liên tục


du = u '(x) dx

Sau đó chúng tôi có:


Một số công thức nguyên thủy:

Giải Toán 12: Bài 3 trang 101 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

a) Cho u = 1 - x ⇒ u '(x) = -1⇒ du = -dx

Giải Toán 12: Bài 3 trang 101 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Thay u = 1 - x ta được kết quả:

Giải Toán 12: Bài 3 trang 101 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

b) Đặt u = 1 + x2⇒ u '= 2x du = 2x.dx

Giải Toán 12: Bài 3 trang 101 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Thay thế u = 1+ x2 Kết quả chúng tôi thu được:

Giải Toán 12: Bài 3 trang 101 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

c) Đặt u = cosx ⇒ u '= -sinx ⇒ du = -sinx.dx

Giải Toán 12: Bài 3 trang 101 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Thay u = cos x vào kết quả ta được:

Giải Toán 12: Bài 3 trang 101 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

d) Chúng tôi có:

Giải Toán 12: Bài 3 trang 101 SGK Giải Tích 12 | Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận