Bài 3 trắc nghiệm trang 91 SGK Giải tích 12

Xem lại chương II

Bài 3 câu trắc nghiệm trang 91 SGK Giải tích 12:

Cho hàm số f (x) = ln⁡ (4x-x.)2). Chọn câu đúng trong số các câu sau:

A. f ‘(2) = 1

B. f ‘(2) = 0

C. f ‘(5) = 1,2

D. f ‘(- 1) = -1,2

Câu trả lời:


Sử dụng công thức để tính đạo hàm của một hàm tổng hợp:

Thay x = 2 và tính f ′ (2).

Chọn đáp án B.

Điều kiện xác định: 4x – x2 > 0 x (4 – x)> 0 0


Do đó f ‘(2) = 0;

f ‘(5) và f’ (- 1) ko tồn tại.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Bài 3 trắc nghiệm trang 91 SGK Giải tích 12

Video về: Bài 3 trắc nghiệm trang 91 SGK Giải tích 12

Wiki về Bài 3 trắc nghiệm trang 91 SGK Giải tích 12

Bài 3 trắc nghiệm trang 91 SGK Giải tích 12 -

Xem lại chương II

Bài 3 câu trắc nghiệm trang 91 SGK Giải tích 12:

Cho hàm số f (x) = ln⁡ (4x-x.)2). Chọn câu đúng trong số các câu sau:

A. f '(2) = 1

B. f '(2) = 0

C. f '(5) = 1,2

D. f '(- 1) = -1,2

Câu trả lời:


Sử dụng công thức để tính đạo hàm của một hàm tổng hợp:

Thay x = 2 và tính f ′ (2).

Chọn đáp án B.

Điều kiện xác định: 4x - x2 > 0 x (4 - x)> 0 0


Do đó f '(2) = 0;

f '(5) và f' (- 1) ko tồn tại.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận