Bài 3 trắc nghiệm trang 128 SGK Giải tích 12

Xem lại chương 3

Bài 3 trắc nghiệm trang 128 SGK Giải tích 12:

Câu trả lời:

Hướng dẫn

+) Sử dụng phương pháp đưa vi phân vào để tính tích phân


Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Bài 3 trắc nghiệm trang 128 SGK Giải tích 12

Video về: Bài 3 trắc nghiệm trang 128 SGK Giải tích 12

Wiki về Bài 3 trắc nghiệm trang 128 SGK Giải tích 12

Bài 3 trắc nghiệm trang 128 SGK Giải tích 12 -

Xem lại chương 3

Bài 3 trắc nghiệm trang 128 SGK Giải tích 12:

Câu trả lời:

Hướng dẫn

+) Sử dụng phương pháp đưa vi phân vào để tính tích phân


Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận