Bài 27 trang 121 sgk Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 3: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu một ẩn số

Bài 27 (trang 121 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải các bất phương trình:

Câu trả lời:

a) Chúng tôi có:


Hệ thống thiếu kinh nghiệm.


b) Bất đồng đẳng:

Giải bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 27 trang 121 SGK Đại số 10 nâng cao

Tập nghiệm T = (-; -3)

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 27 trang 121 sgk Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 27 trang 121 sgk Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 27 trang 121 sgk Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 27 trang 121 sgk Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 3: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu một ẩn số

Bài 27 (trang 121 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải các bất phương trình:

Câu trả lời:

a) Chúng tôi có:


Hệ thống thiếu kinh nghiệm.


b) Bất đồng đẳng:

Giải bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 27 trang 121 SGK Đại số 10 nâng cao

Tập nghiệm T = (-; -3)

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận