Bài 27 trang 115 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài học 3: Các đơn vị quản lý độ bổ sung

Bài 27 (trang 115 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Cho cấp số cộng (uN ) cos2 + u22 = 60. Tính tổng 23 số hạng trước hết của cấp số cộng.

Câu trả lời:

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên lớp 11

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 27 trang 115 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Video về: Bài 27 trang 115 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Wiki về Bài 27 trang 115 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Bài 27 trang 115 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên -

Bài học 3: Các đơn vị quản lý độ bổ sung

Bài 27 (trang 115 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Cho cấp số cộng (uN ) cos2 + u22 = 60. Tính tổng 23 số hạng trước hết của cấp số cộng.

Câu trả lời:

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên lớp 11

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận