Bài 25 trang 121 sgk Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 3: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu một ẩn số

Bài 25 (trang 121 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải các bất phương trình:

a) (x + 2) / 3 – x + 1> x + 3

b) (3x + 5) / 2-1 (x + 2) / 3 + x

c) (1 – 2) x

d) (x + 3)2(x – √3)2+ 2

Câu trả lời:


a) (x + 2) / 3 – x + 1> x + 3 (1). ĐIỀU KIỆN x RẺ

⇔ x + 2 – 3x + 3> 3x + 9

5x

b) (3x + 5) / 2-1 ≤ (x + 2) / 3 + x (2). ĐIỀU KIỆN x RẺ

⇔ 3 (3x + 5) – 1,6 ≤ (x + 2) .2 + 6x

⇔ 9x + 15 – 6 2x + 4 + 6x x -5

c) (1 – 2) x

⇔ x> (3 – 2 2) / (1 – 2) = 1 – 2 (vì 1 – 2

d) (x + 3)2(x – √3)2+ 2 (4). ĐIỀU KIỆN x RẺ

x2 + 2 3x + 3 x2 – 2 3x + 3 + 2

4 √3x ≥ 2 x 1 / (2 √3)

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 25 trang 121 sgk Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 25 trang 121 sgk Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 25 trang 121 sgk Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 25 trang 121 sgk Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 3: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu một ẩn số

Bài 25 (trang 121 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải các bất phương trình:

a) (x + 2) / 3 - x + 1> x + 3

b) (3x + 5) / 2-1 (x + 2) / 3 + x

c) (1 - 2) x

d) (x + 3)2(x - √3)2+ 2

Câu trả lời:


a) (x + 2) / 3 - x + 1> x + 3 (1). ĐIỀU KIỆN x RẺ

⇔ x + 2 - 3x + 3> 3x + 9

5x

b) (3x + 5) / 2-1 ≤ (x + 2) / 3 + x (2). ĐIỀU KIỆN x RẺ

⇔ 3 (3x + 5) - 1,6 ≤ (x + 2) .2 + 6x

⇔ 9x + 15 - 6 2x + 4 + 6x x -5

c) (1 - 2) x

⇔ x> (3 - 2 2) / (1 - 2) = 1 - 2 (vì 1 - 2

d) (x + 3)2(x - √3)2+ 2 (4). ĐIỀU KIỆN x RẺ

x2 + 2 3x + 3 x2 - 2 3x + 3 + 2

4 √3x ≥ 2 x 1 / (2 √3)

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:   Giải Hóa Bài 3 trang 79 SGK Hóa 11

Viết một bình luận