Bài 24 trang 116 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 2: Giới thiệu về bất đẳng thức

Bài 24 (trang 116 SGK Đại số 10 tăng lên)

Trong số bốn cặp bất phương trình sau, hãy chọn tất cả các cặp bất phương trình tương đương (nếu có).

a) x – 2> 0 và x2(x – 2)

b) x – 2 2 (x – 2)> 0;

c) x – 2 0 và x2(x – 2) ≤ 0;

d) x – 2 0 và x2(x – 2) 0.

Câu trả lời:


Chúng tôi giải các bất phương trình đã cho:

a) x – 2> 0 x> 2 Tập nghiệm là TTrước hết= (2; + ∞);

x2(x 2)

Tập giải pháp là T2 = (-∞; 0) ∪ (0; 2);

Vậy cặp bất phương trình ko tương đương.

b) x- 2 Tập nghiệm là T3= (-∞; 2);

x2(x – 2)> 0 x ≠ 0 và x> 2⇔x> 2

=> Tập nghiệm là T4 = (2; + ∞).

Vậy cặp bất phương trình ko tương đương.

c) x – 2 0 x ≤ 2 => Lời giải Đặt T5= (-∞; 2].

x2(x – 2) 0 x – 2 ≤ 0 => Lời giải Đặt T6= (-∞; 2],

Vậy cặp bất phương trình là tương đương.

d) x – 2 0 x ≥ 2 => Lời giải Đặt T7=[2;+∞)[2;+∞)[2;+∞)[2;+∞)

x2(x – 2) 0 ⇔ x-2> 0⇔x> 2 => Lời giải Tập Tsố 8=[2;+∞)[2;+∞)[2;+∞)[2;+∞)

Vậy cặp bất phương trình là tương đương.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 nâng cao

Đăng bởi: giainhat.vn

Chuyên mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 24 trang 116 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 24 trang 116 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 24 trang 116 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 24 trang 116 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 2: Giới thiệu về bất đẳng thức

Bài 24 (trang 116 SGK Đại số 10 tăng lên)

Trong số bốn cặp bất phương trình sau, hãy chọn tất cả các cặp bất phương trình tương đương (nếu có).

a) x - 2> 0 và x2(x - 2)

b) x - 2 2 (x - 2)> 0;

c) x - 2 0 và x2(x - 2) ≤ 0;

d) x - 2 0 và x2(x - 2) 0.

Câu trả lời:


Chúng tôi giải các bất phương trình đã cho:

a) x - 2> 0 x> 2 Tập nghiệm là TTrước hết= (2; + ∞);

x2(x 2)

Tập giải pháp là T2 = (-∞; 0) ∪ (0; 2);

Vậy cặp bất phương trình ko tương đương.

b) x- 2 Tập nghiệm là T3= (-∞; 2);

x2(x - 2)> 0 x ≠ 0 và x> 2⇔x> 2

=> Tập nghiệm là T4 = (2; + ∞).

Vậy cặp bất phương trình ko tương đương.

c) x - 2 0 x ≤ 2 => Lời giải Đặt T5= (-∞; 2].

x2(x - 2) 0 x - 2 ≤ 0 => Lời giải Đặt T6= (-∞; 2],

Vậy cặp bất phương trình là tương đương.

d) x - 2 0 x ≥ 2 => Lời giải Đặt T7=[2;+∞)[2;+∞)[2;+∞)[2;+∞)

x2(x - 2) 0 ⇔ x-2> 0⇔x> 2 => Lời giải Tập Tsố 8=[2;+∞)[2;+∞)[2;+∞)[2;+∞)

Vậy cặp bất phương trình là tương đương.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 nâng cao

Đăng bởi: giainhat.vn

Chuyên mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận