Bài 24 trang 115 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài học 3: Các ngành độ bổ sung

Bài 24 (trang 115 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Cho cấp số cộng (uN) với khác lạ d và đối với các số nguyên dương m và k, với m ≥ k. Chứng minh rằng bạnm = uk + (m – k) d

Vận dụng: Tìm công sai d của cấp số cộng (uN) màu sắc18 – u3 = 75

Câu trả lời:

Tôi có bạnm = uTrước hết + (m – 1) d (1)

uk = uTrước hết + (k – 1) d (2)

Lấy (1) trừ (2) ta được:


um – uk = (m – k) dum = uk + (m – k) d

Ứng dụng:

Tôi có bạn18 – u3 = (18 – 3) d = 15d = 75

d = 5

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên 11

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 24 trang 115 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Video về: Bài 24 trang 115 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Wiki về Bài 24 trang 115 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Bài 24 trang 115 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên -

Bài học 3: Các ngành độ bổ sung

Bài 24 (trang 115 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Cho cấp số cộng (uN) với khác lạ d và đối với các số nguyên dương m và k, với m ≥ k. Chứng minh rằng bạnm = uk + (m - k) d

Vận dụng: Tìm công sai d của cấp số cộng (uN) màu sắc18 - u3 = 75

Câu trả lời:

Tôi có bạnm = uTrước hết + (m - 1) d (1)

uk = uTrước hết + (k - 1) d (2)

Lấy (1) trừ (2) ta được:


um - uk = (m - k) dum = uk + (m - k) d

Ứng dụng:

Tôi có bạn18 - u3 = (18 - 3) d = 15d = 75

d = 5

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên 11

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận