Bài 23 trang 116 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 2: Giới thiệu về bất đẳng thức

Bài 23 (trang 116 SGK Đại số 10 tăng lên)

Bất phương trình nào sau đây tương đương với bất phương trình 2x – 1 ≥ 0.

Câu trả lời:

Ta có: 2x – 1 ≥ 0 ⇔ x ≥ 1/2 => tập nghiệm T =[1/2;+∞)[1/2;+∞)[1/2;+∞)[1/2;+∞)

– Bất phương trình 2x – 1 + 1 / (x -3) 1 / (x -3) (1) có TỰ LUẬN x ≠ 3

Với ĐIỀU KIỆN, (1) 2x – 1 0 x 1/2


⇒ Tập nghiệm của (1) là: TĐầu tiên =[1/2;3)(3;+∞)[1/2;3)∪(3;+∞)[1/2;3)(3;+∞)[1/2;3)∪(3;+∞)

– Tương tự, tập nghiệm của bất phương trình (2) là: T2 =[1/2;+∞)[1/2;+∞)[1/2;+∞)[1/2;+∞)

Vậy bất phương trình 2x – 1 – 1 / (x -3) -1 / (x -3) tương đương với 2x – 1 ≥ 0

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 nâng cao

Đăng bởi: giainhat.vn

Chuyên mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 23 trang 116 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 23 trang 116 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 23 trang 116 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 23 trang 116 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 2: Giới thiệu về bất đẳng thức

Bài 23 (trang 116 SGK Đại số 10 tăng lên)

Bất phương trình nào sau đây tương đương với bất phương trình 2x - 1 ≥ 0.

Câu trả lời:

Ta có: 2x - 1 ≥ 0 ⇔ x ≥ 1/2 => tập nghiệm T =[1/2;+∞)[1/2;+∞)[1/2;+∞)[1/2;+∞)

- Bất phương trình 2x - 1 + 1 / (x -3) 1 / (x -3) (1) có TỰ LUẬN x ≠ 3

Với ĐIỀU KIỆN, (1) 2x - 1 0 x 1/2


⇒ Tập nghiệm của (1) là: TĐầu tiên =[1/2;3)(3;+∞)[1/2;3)∪(3;+∞)[1/2;3)(3;+∞)[1/2;3)∪(3;+∞)

- Tương tự, tập nghiệm của bất phương trình (2) là: T2 =[1/2;+∞)[1/2;+∞)[1/2;+∞)[1/2;+∞)

Vậy bất phương trình 2x - 1 - 1 / (x -3) -1 / (x -3) tương đương với 2x - 1 ≥ 0

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 nâng cao

Đăng bởi: giainhat.vn

Chuyên mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận