Bài 23 trang 115 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài học 3: Các ngành độ bổ sung

Bài 23 (trang 115.) SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Cho cấp số cộng (uN ) có bạn20 = -52 và bạn51= -145. Tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng đó

Câu trả lời:

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên 11

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 23 trang 115 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Video về: Bài 23 trang 115 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Wiki về Bài 23 trang 115 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Bài 23 trang 115 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên -

Bài học 3: Các ngành độ bổ sung

Bài 23 (trang 115.) SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Cho cấp số cộng (uN ) có bạn20 = -52 và bạn51= -145. Tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng đó

Câu trả lời:

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên 11

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận