Bài 22 trang 115 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài học 3: Các ngành độ bổ sung

Bài 22 (trang 115 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Mỗi cấp số cộng có 5 số hạng trong đó tổng của số hạng đầu và số hạng thứ ba là 28, tổng của số hạng thứ ba và số hạng cuối là 40. Tìm cấp số cộng.

Câu trả lời:

Chúng ta có với mỗi n ∈ [1, 2, 3, 4, 5] ký hiệu uN là số hạng thứ n của trật tự thuật ngữ đã cho

Ta có: 28 = uTrước nhất + u3 = 2u2 u2 = 14

40 = u3 + u5 = 2u4 u4 = 20

2u3 = u2 + u4 = 34 u3 = 17


Tôi có bạnTrước nhất + u3 = 28 uTrước nhất = 28 – u3 = 11

u3 + u5 = 40 u5 = 40 – u3 = 23

Vậy số phép cộng cần tìm là: 11, 14, 17, 20, 23

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên 11

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 22 trang 115 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Video về: Bài 22 trang 115 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Wiki về Bài 22 trang 115 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Bài 22 trang 115 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên -

Bài học 3: Các ngành độ bổ sung

Bài 22 (trang 115 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Mỗi cấp số cộng có 5 số hạng trong đó tổng của số hạng đầu và số hạng thứ ba là 28, tổng của số hạng thứ ba và số hạng cuối là 40. Tìm cấp số cộng.

Câu trả lời:

Chúng ta có với mỗi n ∈ [1, 2, 3, 4, 5] ký hiệu uN là số hạng thứ n của trật tự thuật ngữ đã cho

Ta có: 28 = uTrước nhất + u3 = 2u2 u2 = 14

40 = u3 + u5 = 2u4 u4 = 20

2u3 = u2 + u4 = 34 u3 = 17


Tôi có bạnTrước nhất + u3 = 28 uTrước nhất = 28 - u3 = 11

u3 + u5 = 40 u5 = 40 - u3 = 23

Vậy số phép cộng cần tìm là: 11, 14, 17, 20, 23

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên 11

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận