Bài 21 trang 114 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài học 3: Các đơn vị quản lý độ bổ sung

Bài 21 (trang 114 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Trong mỗi câu sau, hãy ghi lại “X” vào kết luận nhưng bạn cho là đúng:

a) Mỗi ​​cấp có hiệu d> 0 là một dãy số.

Tăng


Miễn giảm

□ Ko tăng cũng ko giảm

b) Mỗi ​​cấp độ cùng với phần chênh lệch d

Tăng

Miễn giảm

□ Ko tăng cũng ko giảm

Câu trả lời:

a) Tăng

b) Giảm

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên 11

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 21 trang 114 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Video về: Bài 21 trang 114 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Wiki về Bài 21 trang 114 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Bài 21 trang 114 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên -

Bài học 3: Các đơn vị quản lý độ bổ sung

Bài 21 (trang 114 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Trong mỗi câu sau, hãy ghi lại "X" vào kết luận nhưng bạn cho là đúng:

a) Mỗi ​​cấp có hiệu d> 0 là một dãy số.

Tăng


Miễn giảm

□ Ko tăng cũng ko giảm

b) Mỗi ​​cấp độ cùng với phần chênh lệch d

Tăng

Miễn giảm

□ Ko tăng cũng ko giảm

Câu trả lời:

a) Tăng

b) Giảm

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên 11

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận