Bài 20 trang 114 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài học 3: Các đơn vị quản lý độ bổ sung

Bài 20 (trang 114 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Trên X quang lấy ác điểm ATrước hếtMột2…, MỘTN … Sao cho mỗi số nguyên dương n, OAN = n. Trong cùng một nửa mặt phẳng có cạnh là đoạn thẳng chứa tia Ox, hãy vẽ các hình bán nguyệt đường kính OANn = 1,2,… Kí hiệu là diện tích hình bán nguyệt có đường kính OATrước hết và với mỗi n 2, ký hiệu uN là diện tích của hình được giới hạn bởi một hình bán nguyệt có đường kính OAn -1 hình bán nguyệt có đường kính OAN và tia bò. Chứng minh rằng dãy số (uN) là một cấp số cộng. Xác định công sai của cấp số cộng đó.

Câu trả lời:


Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên lớp 11

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 20 trang 114 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Video về: Bài 20 trang 114 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Wiki về Bài 20 trang 114 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Bài 20 trang 114 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên -

Bài học 3: Các đơn vị quản lý độ bổ sung

Bài 20 (trang 114 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Trên X quang lấy ác điểm ATrước hếtMột2…, MỘTN … Sao cho mỗi số nguyên dương n, OAN = n. Trong cùng một nửa mặt phẳng có cạnh là đoạn thẳng chứa tia Ox, hãy vẽ các hình bán nguyệt đường kính OANn = 1,2,… Kí hiệu là diện tích hình bán nguyệt có đường kính OATrước hết và với mỗi n 2, ký hiệu uN là diện tích của hình được giới hạn bởi một hình bán nguyệt có đường kính OAn -1 hình bán nguyệt có đường kính OAN và tia bò. Chứng minh rằng dãy số (uN) là một cấp số cộng. Xác định công sai của cấp số cộng đó.

Câu trả lời:


Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên lớp 11

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận