Bài 20 trang 112 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 112)

Bài 20 (trang 112 SGK Đại số 10 tăng lên)

Chứng minh rằng:

a) Nếu x2+ y2= 1 thì | x + y | 2

b) Nếu 4x – 3y = 15 thì x2+ y2≥ 9.

Câu trả lời:

a) Nếu x2+ y2= 1 thì | x + y |

Chúng ta có (x + y)2 = (1.x + 1.y)2 (1.)2 + 12) (x2 + y2) = √2 Từ đó suy ra | x + y | 2


Dấu bằng xảy ra nếu và chỉ lúc:

b) 152 = (4x – 3y) 2 (42 + 32) (x2 + y2)

=> x2 + y2 ≥ 9.

Dấu đẳng thức xảy ra nếu và chỉ lúc:


Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 20 trang 112 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 20 trang 112 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 20 trang 112 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 20 trang 112 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 112)

Bài 20 (trang 112 SGK Đại số 10 tăng lên)

Chứng minh rằng:

a) Nếu x2+ y2= 1 thì | x + y | 2

b) Nếu 4x - 3y = 15 thì x2+ y2≥ 9.

Câu trả lời:

a) Nếu x2+ y2= 1 thì | x + y |

Chúng ta có (x + y)2 = (1.x + 1.y)2 (1.)2 + 12) (x2 + y2) = √2 Từ đó suy ra | x + y | 2


Dấu bằng xảy ra nếu và chỉ lúc:

b) 152 = (4x - 3y) 2 (42 + 32) (x2 + y2)

=> x2 + y2 ≥ 9.

Dấu đẳng thức xảy ra nếu và chỉ lúc:


Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận