Bài 2 trang 90 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 17: Dòng điện trong kim loại

Giải bài 2 trang 90 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Câu nào là đúng?

Lúc nhiệt độ của dây kim loại tăng lên, điện trở của nó sẽ

A. Đang giảm dần

B. Ko thay đổi

C. Tăng dần

D. Lúc đầu tăng theo nhiệt độ nhưng sau đó giảm dần.


Câu trả lời

Điện trở của kim loại:

Trong đó: ρ là điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ với công thức: ρ = ρ(1 + αt);

⇒ Lúc nhiệt độ của dây kim loại tăng lên thì điện trở của nó cũng tăng theo.

Câu trả lời:

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11 tăng lên: Bài 17. Dòng điện trong kim loại

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Bài 2 trang 90 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Video về: Bài 2 trang 90 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Wiki về Bài 2 trang 90 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Bài 2 trang 90 sgk Vật Lý 11 tăng lên -

Bài 17: Dòng điện trong kim loại

Giải bài 2 trang 90 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Câu nào là đúng?

Lúc nhiệt độ của dây kim loại tăng lên, điện trở của nó sẽ

A. Đang giảm dần

B. Ko thay đổi

C. Tăng dần

D. Lúc đầu tăng theo nhiệt độ nhưng sau đó giảm dần.


Câu trả lời

Điện trở của kim loại:

Trong đó: ρ là điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ với công thức: ρ = ρ(1 + αt);

⇒ Lúc nhiệt độ của dây kim loại tăng lên thì điện trở của nó cũng tăng theo.

Câu trả lời:

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11 tăng lên: Bài 17. Dòng điện trong kim loại

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận