Bài 2 trang 90 SGK Giải tích 12

Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Bài 2 trang 90 SGK Giải tích 12:

Giải các bất phương trình:

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

+ Bất đẳng thức logarit cơ bản

khúc gỗmộtf (x)


khúc gỗmộtf (x)> b

0

f (x)> ab

0

a> 1

0

f (x)> ab

+ Bất đẳng thức logicmộtf (x) ag (x)


Giải Toán 12: Bài 2 trang 90 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là (-∞; -30)

Giải Toán 12: Bài 2 trang 90 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 2 trang 90 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Liên kết với điều kiện cần xác định x> 3.

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là (3; + ∞).

d) Điều kiện: x> 0.

Giải Toán 12: Bài 2 trang 90 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

(Nhật ký phương trình bậc hai một ẩn3x).

Giải Toán 12: Bài 2 trang 90 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là [9; 27].

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Bài 2 trang 90 SGK Giải tích 12

Video về: Bài 2 trang 90 SGK Giải tích 12

Wiki về Bài 2 trang 90 SGK Giải tích 12

Bài 2 trang 90 SGK Giải tích 12 -

Bài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Bài 2 trang 90 SGK Giải tích 12:

Giải các bất phương trình:

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

+ Bất đẳng thức logarit cơ bản

khúc gỗmộtf (x)


khúc gỗmộtf (x)> b

0

f (x)> ab

0

a> 1

0

f (x)> ab

+ Bất đẳng thức logicmộtf (x) ag (x)


Giải Toán 12: Bài 2 trang 90 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là (-∞; -30)

Giải Toán 12: Bài 2 trang 90 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 2 trang 90 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Liên kết với điều kiện cần xác định x> 3.

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là (3; + ∞).

d) Điều kiện: x> 0.

Giải Toán 12: Bài 2 trang 90 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

(Nhật ký phương trình bậc hai một ẩn3x).

Giải Toán 12: Bài 2 trang 90 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là [9; 27].

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận