Bài 2 trang 78 sgk vật lý 11

Bài 13: Dòng điện trong kim loại

Bài 2 (trang 78 SGK Vật Lý 11)

Vì sao điện trở của kim loại tăng lúc nhiệt độ tăng?

Câu trả lời

Vì lúc tăng nhiệt độ, sự mất trật tự của mạng tinh thể tăng nên khả năng vận chuyển của các êlectron tự do bị cản trở nhiều hơn, làm cho điện trở của kim loại tăng lên.

Nhìn thấy tất cả Vở bài tập Vật lý 11: Bài 13. Dòng điện trong kim loại

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Bài 2 trang 78 sgk vật lý 11

Video về: Bài 2 trang 78 sgk vật lý 11

Wiki về Bài 2 trang 78 sgk vật lý 11

Bài 2 trang 78 sgk vật lý 11 -

Bài 13: Dòng điện trong kim loại

Bài 2 (trang 78 SGK Vật Lý 11)

Vì sao điện trở của kim loại tăng lúc nhiệt độ tăng?

Câu trả lời

Vì lúc tăng nhiệt độ, sự mất trật tự của mạng tinh thể tăng nên khả năng vận chuyển của các êlectron tự do bị cản trở nhiều hơn, làm cho điện trở của kim loại tăng lên.

Nhìn thấy tất cả Vở bài tập Vật lý 11: Bài 13. Dòng điện trong kim loại

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận