Bài 2 trang 78 SGK Vật Lý 10

Bài 13: Ma sát

Bài 2 (trang 78 SGK Vật Lý 10)

Hệ số ma sát trượt là gì? Hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào những yếu tố nào? Viết công thức ma sát trượt.

Câu trả lời

Ta có: Fms = μt. N.

Trong đó μt là hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai bề mặt xúc tiếp và được dùng để tính lực ma sát trượt.

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 13. Ma sát

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 2 trang 78 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 2 trang 78 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 2 trang 78 SGK Vật Lý 10

Bài 2 trang 78 SGK Vật Lý 10 -

Bài 13: Ma sát

Bài 2 (trang 78 SGK Vật Lý 10)

Hệ số ma sát trượt là gì? Hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào những yếu tố nào? Viết công thức ma sát trượt.

Câu trả lời

Ta có: Fms = μt. N.

Trong đó μt là hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai bề mặt xúc tiếp và được dùng để tính lực ma sát trượt.

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 13. Ma sát

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận