Bài 2 trang 73 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Bài 14: Định luật Ôm đối với mạch điện. Kết nối các nguồn điện theo bộ

Bài 2 trang 73 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Chọn phương án đúng

Một nguồn điện có emf ℰ, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r; cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện bằng 3 nguồn điện giống nhau mắc tiếp nối thì cường độ dòng điện trong mạch.

A. Mức độ 3I B. Mức độ 2I

C. Độ 1,5I D. Độ 2,5I

Câu trả lời

Vận dụng định luật Ôm cho toàn mạch ta có:


Suất điện động của nguồn là: ℰ = (R + r) .I = 2.rI

Nếu bạn thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống nhau được mắc tiếp nối thì:

Sức điện động của bộ nguồn:b = 3.ℰ = 3.2.rI = 6.rI;

Nội trở của bộ: rb = 3.r

Cường độ dòng điện chạy trong mạch lúc đó là:

Câu trả lời:

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11 tăng lên: Bài 14. Định luật Ôm đối với mạch điện. Kết nối các nguồn điện theo bộ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Bài 2 trang 73 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Video về: Bài 2 trang 73 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Wiki về Bài 2 trang 73 sgk Vật Lý 11 tăng lên

Bài 2 trang 73 sgk Vật Lý 11 tăng lên -

Bài 14: Định luật Ôm đối với mạch điện. Kết nối các nguồn điện theo bộ

Bài 2 trang 73 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Chọn phương án đúng

Một nguồn điện có emf ℰ, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r; cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện bằng 3 nguồn điện giống nhau mắc tiếp nối thì cường độ dòng điện trong mạch.

A. Mức độ 3I B. Mức độ 2I

C. Độ 1,5I D. Độ 2,5I

Câu trả lời

Vận dụng định luật Ôm cho toàn mạch ta có:


Suất điện động của nguồn là: ℰ = (R + r) .I = 2.rI

Nếu bạn thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống nhau được mắc tiếp nối thì:

Sức điện động của bộ nguồn:b = 3.ℰ = 3.2.rI = 6.rI;

Nội trở của bộ: rb = 3.r

Cường độ dòng điện chạy trong mạch lúc đó là:

Câu trả lời:

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11 tăng lên: Bài 14. Định luật Ôm đối với mạch điện. Kết nối các nguồn điện theo bộ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận