Bài 2 trang 70 SGK Vật Lý 11

Bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

Bài 2 (trang 70 SGK Vật Lý 11)

Vẽ mạch điện và mô tả phương pháp xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa theo phương án thứ hai trong thí nghiệm này.

Câu trả lời

Bản đồ điện:

Vận dụng định luật Ôm ta có:


Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 2 trang 70 SGK Vật Lí 11 |  Giải thích 11
Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 2 trang 70 SGK Vật Lí 11 |  Giải thích 11

Do đó, dựa trên các trị giá của Rx và tôi đã đo, chúng tôi suy ra trị giá của x và y để vẽ đồ thị theo mô tả. Vận dụng phương pháp xử lý kết quả đo được bằng đồ thị ta vẽ được đường thẳng. Ở đây dự đoán là một đường thẳng có dạng: y = ax + b.

Sau đó, ko kéo dài đường thẳng của đồ thị, cắt trục tung tại y và cắt trục hoành tại xm. Xác định y. tọa độ và xmĐặt vào điều kiện để phương trình y = f (x) ta có:

Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 2 trang 70 SGK Vật Lí 11 |  Giải thích 11

Do đó chúng ta có thể xác định ξ và r.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 12. Luyện tập. Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Bài 2 trang 70 SGK Vật Lý 11

Video về: Bài 2 trang 70 SGK Vật Lý 11

Wiki về Bài 2 trang 70 SGK Vật Lý 11

Bài 2 trang 70 SGK Vật Lý 11 -

Bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

Bài 2 (trang 70 SGK Vật Lý 11)

Vẽ mạch điện và mô tả phương pháp xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa theo phương án thứ hai trong thí nghiệm này.

Câu trả lời

Bản đồ điện:

Vận dụng định luật Ôm ta có:


Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 2 trang 70 SGK Vật Lí 11 |  Giải thích 11
Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 2 trang 70 SGK Vật Lí 11 |  Giải thích 11

Do đó, dựa trên các trị giá của Rx và tôi đã đo, chúng tôi suy ra trị giá của x và y để vẽ đồ thị theo mô tả. Vận dụng phương pháp xử lý kết quả đo được bằng đồ thị ta vẽ được đường thẳng. Ở đây dự đoán là một đường thẳng có dạng: y = ax + b.

Sau đó, ko kéo dài đường thẳng của đồ thị, cắt trục tung tại y và cắt trục hoành tại xm. Xác định y. tọa độ và xmĐặt vào điều kiện để phương trình y = f (x) ta có:

Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 2 trang 70 SGK Vật Lí 11 |  Giải thích 11

Do đó chúng ta có thể xác định ξ và r.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 12. Luyện tập. Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận