Bài 2 trang 70 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Xem lại chương 3

Bài 2 (trang 70 SGK Đại số 10)

Phương trình hệ quả là gì? Ví dụ.

Câu trả lời

Nếu mọi nghiệm của phương trình f (x) = g (x) là một nghiệm của phương trình f1 (x) = g1 (x), thì phương trình f1 (x) = g1 (x) được gọi là phương trình hệ quả của phương trình f (x) = g (x)

– Ví dụ: Phương trình 4x + 4 = 0 có tập nghiệm làTrước hết = {–1}

phương trình x2 – x – 2 = 0 có tập nghiệm là S2 = {-1; 2}

Tôi có: SẼTrước hết SẼ2 vì vậy phương trình x2 – x – 2 = 0 là hệ quả của phương trình x + 1 = 0, ký hiệu:


x + 1 = 0 x2 – x – 2 = 0.

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 2 trang 70 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Video về: Bài 2 trang 70 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Wiki về Bài 2 trang 70 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Bài 2 trang 70 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10 -

Xem lại chương 3

Bài 2 (trang 70 SGK Đại số 10)

Phương trình hệ quả là gì? Ví dụ.

Câu trả lời

Nếu mọi nghiệm của phương trình f (x) = g (x) là một nghiệm của phương trình f1 (x) = g1 (x), thì phương trình f1 (x) = g1 (x) được gọi là phương trình hệ quả của phương trình f (x) = g (x)

- Ví dụ: Phương trình 4x + 4 = 0 có tập nghiệm làTrước hết = {–1}

phương trình x2 - x - 2 = 0 có tập nghiệm là S2 = {-1; 2}

Tôi có: SẼTrước hết SẼ2 vì vậy phương trình x2 - x - 2 = 0 là hệ quả của phương trình x + 1 = 0, ký hiệu:


x + 1 = 0 x2 - x - 2 = 0.

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận