Bài 2 trang 64 SGK Vật Lý 10

Bài 10: Ba định luật Newton

Bài 2 (trang 64 SGK Vật Lý 10)

Phát biểu và viết quan hệ của định luật II Newton.

Câu trả lời

Định luật II Newton: Gia tốc của vật cùng phương với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

Công thức của định luật thứ hai của Newton:

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 2 trang 64 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 2 trang 64 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 2 trang 64 SGK Vật Lý 10

Bài 2 trang 64 SGK Vật Lý 10 -

Bài 10: Ba định luật Newton

Bài 2 (trang 64 SGK Vật Lý 10)

Phát biểu và viết quan hệ của định luật II Newton.

Câu trả lời

Định luật II Newton: Gia tốc của vật cùng phương với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

Công thức của định luật thứ hai của Newton:

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận