Bài 2 trang 62 SGK Vật Lý 11

Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Bài 2 (trang 62 SGK Vật Lý 11)

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 11.4, trong đó các pin có suất điện động Trước hết= 12V; 2= 6V và có điện trở ko đáng kể. Điện trở REDTrước hết= 4Ω; R2= 8Ω

a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch.

b) tính công suất mất dần của mỗi điện trở.

c) Tính dung lượng của mỗi pin và năng lượng nhưng mỗi pin cung ứng trong 5 phút.

Câu trả lời

a) Cường độ dòng điện trong mạch là:


b) Công suất nhưng mỗi điện trở tiêu thụ là:

PTrước hết = RẺTrước hết. Tôi2 = 4. 1,52 = 9 W

P2 = RẺ2. Tôi 2 = 8. 1,52 = 18 W

c) Dung lượng của mỗi pin là:

Ppin1 =Trước hết. I = 12. 1,5 = 18 W

Ppin2 =2. I = 6. 1,5 = 9 W

Năng lượng nhưng mỗi pin cung ứng trong 5 phút là:

Mộtpin1 = Ppin1.t = 18,5,60 = 5400 J

Mộtpin2 = Ppin2.t = 9,5,60 = 2700 J

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Bài 2 trang 62 SGK Vật Lý 11

Video về: Bài 2 trang 62 SGK Vật Lý 11

Wiki về Bài 2 trang 62 SGK Vật Lý 11

Bài 2 trang 62 SGK Vật Lý 11 -

Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Bài 2 (trang 62 SGK Vật Lý 11)

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 11.4, trong đó các pin có suất điện động Trước hết= 12V; 2= 6V và có điện trở ko đáng kể. Điện trở REDTrước hết= 4Ω; R2= 8Ω

a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch.

b) tính công suất mất dần của mỗi điện trở.

c) Tính dung lượng của mỗi pin và năng lượng nhưng mỗi pin cung ứng trong 5 phút.

Câu trả lời

a) Cường độ dòng điện trong mạch là:


b) Công suất nhưng mỗi điện trở tiêu thụ là:

PTrước hết = RẺTrước hết. Tôi2 = 4. 1,52 = 9 W

P2 = RẺ2. Tôi 2 = 8. 1,52 = 18 W

c) Dung lượng của mỗi pin là:

Ppin1 =Trước hết. I = 12. 1,5 = 18 W

Ppin2 =2. I = 6. 1,5 = 9 W

Năng lượng nhưng mỗi pin cung ứng trong 5 phút là:

Mộtpin1 = Ppin1.t = 18,5,60 = 5400 J

Mộtpin2 = Ppin2.t = 9,5,60 = 2700 J

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận