Bài 2 trang 58 SGK Vật Lý 11

Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

Bài 2 (trang 58 SGK Vật Lý 11)

Nêu các mối quan hệ trong đoạn mạch chứa nguồn điện.

Câu trả lời

Xét đoạn mạch chứa nguồn điện như hình 10.2a.

Trong đoạn mạch chứa nguồn điện (hình 10.2a), mối quan hệ giữa các đại lượng được trình diễn bằng công thức:

UAB = – Tôi (r + R)

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 10. Mắc các nguồn điện thành bộ


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Bài 2 trang 58 SGK Vật Lý 11

Video về: Bài 2 trang 58 SGK Vật Lý 11

Wiki về Bài 2 trang 58 SGK Vật Lý 11

Bài 2 trang 58 SGK Vật Lý 11 -

Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

Bài 2 (trang 58 SGK Vật Lý 11)

Nêu các mối quan hệ trong đoạn mạch chứa nguồn điện.

Câu trả lời

Xét đoạn mạch chứa nguồn điện như hình 10.2a.

Trong đoạn mạch chứa nguồn điện (hình 10.2a), mối quan hệ giữa các đại lượng được trình diễn bằng công thức:

UAB = - Tôi (r + R)

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 10. Mắc các nguồn điện thành bộ


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận