Bài 2 trang 58 SGK Vật Lý 10

Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất

Bài 2 (trang 58 SGK Vật Lý 10)

Tổng lực là gì? Phát biểu quy tắc hình bình hành.

Câu trả lời

– Lực tổng hợp: là thay nhiều lực tác dụng đồng thời lên một vật bằng một lực có tác dụng như các lực đó. Lực thay thế nó được gọi là lực tổng hợp (hay hợp lực).

– Quy tắc hình bình hành: Nếu 2 lực đồng quy tạo thành 2 cạnh của hình bình hành thì đường chéo từ điểm đồng quy trình diễn hệ quả của chúng.

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 2 trang 58 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 2 trang 58 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 2 trang 58 SGK Vật Lý 10

Bài 2 trang 58 SGK Vật Lý 10 -

Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất

Bài 2 (trang 58 SGK Vật Lý 10)

Tổng lực là gì? Phát biểu quy tắc hình bình hành.

Câu trả lời

- Lực tổng hợp: là thay nhiều lực tác dụng đồng thời lên một vật bằng một lực có tác dụng như các lực đó. Lực thay thế nó được gọi là lực tổng hợp (hay hợp lực).

- Quy tắc hình bình hành: Nếu 2 lực đồng quy tạo thành 2 cạnh của hình bình hành thì đường chéo từ điểm đồng quy trình diễn hệ quả của chúng.

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện thăng bằng của vật chất

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận