Bài 2 trang 57 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Bài 1: Đại cương về phương trình

Bài 2 (trang 57 SGK Đại số 10)

Cho hai phương trình:

4x = 5 và 3x = 4

Nhân các vế tương ứng của hai phương trình đã cho. Hỏi:

a) Phương trình thu được có tương đương với một trong hai phương trình đã cho ko?

b) Phương trình có phải là hệ quả của một trong hai phương trình đã cho ko?

Câu trả lời


Nhân các vế tương ứng của hai phương trình ta được phương trình

4x.3x = 5.4 hoặc 12x2 = 20 (1) có hai nghiệm

Phương trình 4x = 5 (2) có nghiệm là x = 5/4

Phương trình 3x = 4 (3 có nghiệm x = 4/3

a) Phương trình (1) ko tương đương với cả hai phương trình đã cho vì nó ko có cùng tập nghiệm.

b) Phương trình (1) ko là hệ quả của bất phương trình nào trong hai phương trình đã cho vì nghiệm của (2) và (3) ko phải là nghiệm của (1).

Tri thức ứng dụng

+ Hai phương trình đã cho là tương đương nếu chúng có cùng tập nghiệm.

+ Phương trình (b) đã cho là hệ quả của phương trình (a) nếu mọi nghiệm của (a) là nghiệm của (b).

Ký hiệu (a) (b).

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 2 trang 57 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Video về: Bài 2 trang 57 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Wiki về Bài 2 trang 57 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Bài 2 trang 57 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10 -

Bài 1: Đại cương về phương trình

Bài 2 (trang 57 SGK Đại số 10)

Cho hai phương trình:

4x = 5 và 3x = 4

Nhân các vế tương ứng của hai phương trình đã cho. Hỏi:

a) Phương trình thu được có tương đương với một trong hai phương trình đã cho ko?

b) Phương trình có phải là hệ quả của một trong hai phương trình đã cho ko?

Câu trả lời


Nhân các vế tương ứng của hai phương trình ta được phương trình

4x.3x = 5.4 hoặc 12x2 = 20 (1) có hai nghiệm

Phương trình 4x = 5 (2) có nghiệm là x = 5/4

Phương trình 3x = 4 (3 có nghiệm x = 4/3

a) Phương trình (1) ko tương đương với cả hai phương trình đã cho vì nó ko có cùng tập nghiệm.

b) Phương trình (1) ko là hệ quả của bất phương trình nào trong hai phương trình đã cho vì nghiệm của (2) và (3) ko phải là nghiệm của (1).

Tri thức ứng dụng

+ Hai phương trình đã cho là tương đương nếu chúng có cùng tập nghiệm.

+ Phương trình (b) đã cho là hệ quả của phương trình (a) nếu mọi nghiệm của (a) là nghiệm của (b).

Ký hiệu (a) (b).

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận