Bài 2 trang 55 SGK Giải tích 12

Bài 1: Cấp số nhân

Bài 2 trang 55 SGK Giải tích 12:

Cho a và b là các số thực dương. Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy ​​thừa với số mũ hữu tỉ:

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

+ Trong đó a là số thực dương; m, n là các số thực tùy ý ta có:Giải Toán 12: Bài 2 trang 55 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Bài 2 trang 55 SGK Giải tích 12

Video về: Bài 2 trang 55 SGK Giải tích 12

Wiki về Bài 2 trang 55 SGK Giải tích 12

Bài 2 trang 55 SGK Giải tích 12 -

Bài 1: Cấp số nhân

Bài 2 trang 55 SGK Giải tích 12:

Cho a và b là các số thực dương. Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy ​​thừa với số mũ hữu tỉ:

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

+ Trong đó a là số thực dương; m, n là các số thực tùy ý ta có:Giải Toán 12: Bài 2 trang 55 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận