Bài 2 trang 54 SGK Vật Lý 11

Bài 9: Định luật Ôm cho toàn mạch

Bài 2 (trang 54 SGK Vật Lý 11)

Điện áp giảm trên một đoạn mạch là bao nhiêu? Nêu mối quan hệ giữa suất điện động của nguồn điện và hiệu điện thế của các đoạn mạch trong mạch kín.

Câu trả lời

– Điện áp giảm trên một đoạn mạch là tích của cường độ dòng điện với điện trở của đoạn mạch đó.

– Mối liên hệ: Suất điện động của nguồn điện bằng tổng các hiệu điện thế ở mạch ngoài và mạch trong.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Bài 2 trang 54 SGK Vật Lý 11

Video về: Bài 2 trang 54 SGK Vật Lý 11

Wiki về Bài 2 trang 54 SGK Vật Lý 11

Bài 2 trang 54 SGK Vật Lý 11 -

Bài 9: Định luật Ôm cho toàn mạch

Bài 2 (trang 54 SGK Vật Lý 11)

Điện áp giảm trên một đoạn mạch là bao nhiêu? Nêu mối quan hệ giữa suất điện động của nguồn điện và hiệu điện thế của các đoạn mạch trong mạch kín.

Câu trả lời

- Điện áp giảm trên một đoạn mạch là tích của cường độ dòng điện với điện trở của đoạn mạch đó.

- Mối liên hệ: Suất điện động của nguồn điện bằng tổng các hiệu điện thế ở mạch ngoài và mạch trong.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận