Bài 2 trang 46 SGK Đại số 11

Bài 1: Quy tắc đếm

Bài 2 trang 46 SGK Đại số 11

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 100?

Câu trả lời

Hướng dẫn

Số tự nhiên nhỏ hơn 100 là số tự nhiên có 1 hoặc 2 chữ số.

+) Tìm số các số tự nhiên có 1 chữ số được tạo thành từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6.

+) Tìm số các số tự nhiên có 2 chữ số được lập từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6.


+) Sử dụng quy tắc cộng.

Các số tự nhiên nhỏ hơn 100 cần lập gồm số có 1 chữ số và số có 2 chữ số.

+ Số có 1 chữ số: ta có 6 cách.

Số có 2 chữ số:

– Chọn chữ số hàng chục: có 6 cách chọn

– Chọn chữ số hàng đơn vị: có 6 cách chọn

⇒ Theo quy tắc nhân: Có 6,6 = 36 cách.

Vậy vận dụng quy tắc cộng ta có 36 + 6 = 42 cách lập thành số tự nhiên nhỏ hơn 100.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 1. Quy tắc đếm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 2 trang 46 SGK Đại số 11

Video về: Bài 2 trang 46 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 2 trang 46 SGK Đại số 11

Bài 2 trang 46 SGK Đại số 11 -

Bài 1: Quy tắc đếm

Bài 2 trang 46 SGK Đại số 11

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 100?

Câu trả lời

Hướng dẫn

Số tự nhiên nhỏ hơn 100 là số tự nhiên có 1 hoặc 2 chữ số.

+) Tìm số các số tự nhiên có 1 chữ số được tạo thành từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6.

+) Tìm số các số tự nhiên có 2 chữ số được lập từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6.


+) Sử dụng quy tắc cộng.

Các số tự nhiên nhỏ hơn 100 cần lập gồm số có 1 chữ số và số có 2 chữ số.

+ Số có 1 chữ số: ta có 6 cách.

Số có 2 chữ số:

- Chọn chữ số hàng chục: có 6 cách chọn

- Chọn chữ số hàng đơn vị: có 6 cách chọn

⇒ Theo quy tắc nhân: Có 6,6 = 36 cách.

Vậy vận dụng quy tắc cộng ta có 36 + 6 = 42 cách lập thành số tự nhiên nhỏ hơn 100.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 1. Quy tắc đếm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận