Bài 2 trang 44 SGK Vật Lý 10

Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lý

Bài 2 (trang 44 SGK Vật Lý 10)

Dùng thước mm đo khoảng cách s giữa hai điểm A và B gấp 5 lần khoảng cách s, đều cho cùng trị giá 798mm. Tính sai số của phép đo này và ghi kết quả đo.

Câu trả lời

Sai số đo là:

Có xuất xứ từ:


Kết quả đo được viết là:

Giải bài 2 sgk Vật Lý 10: Bài 2 trang 44 SGK Vật Lý 10 |  Giải bài tập Vật lý 10

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật lý 10: Bài 7. Sai số lúc đo các đại lượng vật lý


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 2 trang 44 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 2 trang 44 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 2 trang 44 SGK Vật Lý 10

Bài 2 trang 44 SGK Vật Lý 10 -

Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lý

Bài 2 (trang 44 SGK Vật Lý 10)

Dùng thước mm đo khoảng cách s giữa hai điểm A và B gấp 5 lần khoảng cách s, đều cho cùng trị giá 798mm. Tính sai số của phép đo này và ghi kết quả đo.

Câu trả lời

Sai số đo là:

Có xuất xứ từ:


Kết quả đo được viết là:

Giải bài 2 sgk Vật Lý 10: Bài 2 trang 44 SGK Vật Lý 10 |  Giải bài tập Vật lý 10

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật lý 10: Bài 7. Sai số lúc đo các đại lượng vật lý


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận