Bài 2 trang 37 SGK Vật Lý 10

Bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời

Bài 2 (trang 37 SGK Vật Lý 10)

Cho ví dụ về tính tương đối của véc tơ vận tốc tức thời chuyển động.

Câu trả lời

Ví dụ:

1 người ngồi yên trên 1 ca nô. Ca nô đang chuyển động đối với bờ sông, vì vậy người đó sẽ chuyển động đối với bờ sông.

Một người đàn ông đang đứng yên trên trái đất, nhưng đối với Mặt trời thì anh ta đang chuyển động …

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 6. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 2 trang 37 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 2 trang 37 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 2 trang 37 SGK Vật Lý 10

Bài 2 trang 37 SGK Vật Lý 10 -

Bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời

Bài 2 (trang 37 SGK Vật Lý 10)

Cho ví dụ về tính tương đối của véc tơ vận tốc tức thời chuyển động.

Câu trả lời

Ví dụ:

1 người ngồi yên trên 1 ca nô. Ca nô đang chuyển động đối với bờ sông, vì vậy người đó sẽ chuyển động đối với bờ sông.

Một người đàn ông đang đứng yên trên trái đất, nhưng đối với Mặt trời thì anh ta đang chuyển động ...

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 6. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng véc tơ vận tốc tức thời


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận