Bài 2 trang 33 sgk Địa Lí 11

BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG VÀ VÙNG (tiếp theo)

PHẦN 3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA Tây Nam Á và Trung Á

Bài 2 trang 33 SGK Địa lý 11

Mối quan hệ giữa Israel và Palestine có tác động như thế nào tới sự tăng trưởng kinh tế – xã hội của cả hai nước? Hai nước cần làm gì để cùng nhau tăng trưởng?

Câu trả lời

Tác động tới sự tăng trưởng kinh tế – xã hội một cách mạnh mẽ: Israel gặp nhiều trở ngại do chiến tranh và xung đột. Palestine kinh tế kém tăng trưởng, hơn 60% dân số nghèo. Về mặt xã hội, cả hai nước đều có tình hình chính trị bất ổn, xung đột sắc tộc

Để cùng tăng trưởng, hai nước cần tôn trọng chủ quyền của nhau, đồng đẳng trong tăng trưởng kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Nhìn thấy tất cả Đàm thoại 11: Bài 5. Một số vấn đề về châu lục và khu vực (tiếp theo)


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

Hình Ảnh về: Bài 2 trang 33 sgk Địa Lí 11

Video về: Bài 2 trang 33 sgk Địa Lí 11

Wiki về Bài 2 trang 33 sgk Địa Lí 11

Bài 2 trang 33 sgk Địa Lí 11 -

BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG VÀ VÙNG (tiếp theo)

PHẦN 3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA Tây Nam Á và Trung Á

Bài 2 trang 33 SGK Địa lý 11

Mối quan hệ giữa Israel và Palestine có tác động như thế nào tới sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của cả hai nước? Hai nước cần làm gì để cùng nhau tăng trưởng?

Câu trả lời

Tác động tới sự tăng trưởng kinh tế - xã hội một cách mạnh mẽ: Israel gặp nhiều trở ngại do chiến tranh và xung đột. Palestine kinh tế kém tăng trưởng, hơn 60% dân số nghèo. Về mặt xã hội, cả hai nước đều có tình hình chính trị bất ổn, xung đột sắc tộc

Để cùng tăng trưởng, hai nước cần tôn trọng chủ quyền của nhau, đồng đẳng trong tăng trưởng kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Nhìn thấy tất cả Đàm thoại 11: Bài 5. Một số vấn đề về châu lục và khu vực (tiếp theo)


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận