Bài 2 trang 27 sgk Địa Lí 11

BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG VÀ VÙNG (tiếp theo)

PHẦN 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MỸ Latinh

Bài 2 trang 27 SGK Địa lý 11

Dựa vào hình 5.4, lập bảng và nhận xét vận tốc tăng trưởng GDP của khu vực Mĩ Latinh thời kỳ 1985 – 2004.

Câu trả lời

Vận tốc tăng trưởng GDP của Mỹ Latinh

Năm

1985


1990

1995

2000

2002

2004

Vận tốc tăng trưởng GDP (%)

2.3

0,5

0,4

2,9

0,5

6.0

Bình luận:

– Vận tốc tăng trưởng ko đều từ năm 1985-2004

– Từ năm 1985 tới 1995, vận tốc tăng trưởng GDP giảm mạnh

– Từ 1995-2000 tăng nhanh sau đó giảm mạnh năm 2002 và tăng rất nhanh từ 2002-2004

Nhìn thấy tất cả Đàm thoại 11: Bài 5. Một số vấn đề về châu lục và khu vực (tiếp theo)

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

Hình Ảnh về: Bài 2 trang 27 sgk Địa Lí 11

Video về: Bài 2 trang 27 sgk Địa Lí 11

Wiki về Bài 2 trang 27 sgk Địa Lí 11

Bài 2 trang 27 sgk Địa Lí 11 -

BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG VÀ VÙNG (tiếp theo)

PHẦN 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MỸ Latinh

Bài 2 trang 27 SGK Địa lý 11

Dựa vào hình 5.4, lập bảng và nhận xét vận tốc tăng trưởng GDP của khu vực Mĩ Latinh thời kỳ 1985 - 2004.

Câu trả lời

Vận tốc tăng trưởng GDP của Mỹ Latinh

Năm

1985


1990

1995

2000

2002

2004

Vận tốc tăng trưởng GDP (%)

2.3

0,5

0,4

2,9

0,5

6.0

Bình luận:

- Vận tốc tăng trưởng ko đều từ năm 1985-2004

- Từ năm 1985 tới 1995, vận tốc tăng trưởng GDP giảm mạnh

- Từ 1995-2000 tăng nhanh sau đó giảm mạnh năm 2002 và tăng rất nhanh từ 2002-2004

Nhìn thấy tất cả Đàm thoại 11: Bài 5. Một số vấn đề về châu lục và khu vực (tiếp theo)

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận