Bài 2 trang 174 SGK Đại số 11

Bài 5: Đạo hàm cấp hai

Bài 2 trang 174 SGK Đại số 11

Tính đạo hàm cấp hai của các hàm số sau:

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng bảng đạo hàm cơ bản, quy tắc tính đạo hàm để tính đạo hàm cấp hai của hàm số.Giải Toán 11: Bài 2 trang 174 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 2 trang 174 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 5. Đạo hàm cấp hai

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 2 trang 174 SGK Đại số 11

Video về: Bài 2 trang 174 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 2 trang 174 SGK Đại số 11

Bài 2 trang 174 SGK Đại số 11 -

Bài 5: Đạo hàm cấp hai

Bài 2 trang 174 SGK Đại số 11

Tính đạo hàm cấp hai của các hàm số sau:

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng bảng đạo hàm cơ bản, quy tắc tính đạo hàm để tính đạo hàm cấp hai của hàm số.Giải Toán 11: Bài 2 trang 174 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 2 trang 174 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 5. Đạo hàm cấp hai

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận