Bài 2 trang 163 SGK Đại số 11

Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Bài 2 trang 163 SGK Đại số 11

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng công thức để tính đạo hàm (xN) ′ = Nxn − 1.

Sử dụng công thức để tính đạo hàm:


a) y ‘= (x5– 4x3+ 2x – 3) ‘

= (x5) ‘- (4x3) ‘+ (2x)’ – (3) ‘

= 5x4 – 4,3x2 + 2

= 5 × 4 – 12 × 2 + 2.


d) Phương pháp 1:

Giải Toán 11: Bài 2 trang 163 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Cách 2: Vận dụng công thức tính đạo hàm của tích:

y ‘= [(3x5)’]. (8 – 3x.)2) + 3x5.[(8 – 3x2)’]

= 3,5x4(8 – 3x2) + 3x5.[(8)’ – (3x2)’]

= 15x4(8 – 3x2) + 3x5. (0 – 3.2x)

= 15x4.8 – 15x4.3x2 + 3x5. (- 6x)

= 120x4 – 45x6 – 18x6

= 120x4 – 63x6.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 2 trang 163 SGK Đại số 11

Video về: Bài 2 trang 163 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 2 trang 163 SGK Đại số 11

Bài 2 trang 163 SGK Đại số 11 -

Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Bài 2 trang 163 SGK Đại số 11

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng công thức để tính đạo hàm (xN) ′ = Nxn − 1.

Sử dụng công thức để tính đạo hàm:


a) y '= (x5- 4x3+ 2x - 3) '

= (x5) '- (4x3) '+ (2x)' - (3) '

= 5x4 - 4,3x2 + 2

= 5 × 4 - 12 × 2 + 2.


d) Phương pháp 1:

Giải Toán 11: Bài 2 trang 163 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Cách 2: Vận dụng công thức tính đạo hàm của tích:

y '= [(3x5)’]. (8 - 3x.)2) + 3x5.[(8 – 3x2)’]

= 3,5x4(8 - 3x2) + 3x5.[(8)’ – (3x2)’]

= 15x4(8 - 3x2) + 3x5. (0 - 3.2x)

= 15x4.8 - 15x4.3x2 + 3x5. (- 6x)

= 120x4 - 45x6 - 18x6

= 120x4 - 63x6.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận