Bài 2 trang 161 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Bài 2 (trang 161 SGK Đại số 10 tăng lên)

Dò hỏi mức tiêu thụ điện trong một tháng (tính bằng KW / h) của 30 gia đình trong khu phố A, thu được các mẫu số liệu sau:

a) Tín hiệu ở đây là gì? Kích thước mẫu là gì?

b) Tìm các trị giá không giống nhau trong mẫu dữ liệu trên?

Câu trả lời:

a) Đơn vị khảo sát là gia đình. Kí hiệu là lượng điện tiêu thụ trong tháng của một hộ gia đình. Kích thước mẫu là 30.


b) Có 18 trị giá không giống nhau trong mẫu dữ liệu trên: 40; 42; 54; 50; 53; 57; 59; 65; 70; 75; 84; 85; 90; 100; 133; 141; 150; và 165.

Nhìn thấy tất cả: Giải toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 2 trang 161 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 2 trang 161 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 2 trang 161 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 2 trang 161 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Bài 2 (trang 161 SGK Đại số 10 tăng lên)

Dò hỏi mức tiêu thụ điện trong một tháng (tính bằng KW / h) của 30 gia đình trong khu phố A, thu được các mẫu số liệu sau:

a) Tín hiệu ở đây là gì? Kích thước mẫu là gì?

b) Tìm các trị giá không giống nhau trong mẫu dữ liệu trên?

Câu trả lời:

a) Đơn vị khảo sát là gia đình. Kí hiệu là lượng điện tiêu thụ trong tháng của một hộ gia đình. Kích thước mẫu là 30.


b) Có 18 trị giá không giống nhau trong mẫu dữ liệu trên: 40; 42; 54; 50; 53; 57; 59; 65; 70; 75; 84; 85; 90; 100; 133; 141; 150; và 165.

Nhìn thấy tất cả: Giải toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận