Bài 2 trang 156 SGK Đại số 11

Bài 1: Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm

Bài 2 trang 156 SGK Đại số 11Δ

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng công thức: y = f (x + Δx) – f (x) để tính y, từ đó suy ra


Ta có: x = x – x x = x – Δx.

Giải Toán 11: Bài 2 trang 156 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11


Giải Toán 11: Bài 2 trang 156 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 2 trang 156 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 2 trang 156 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 1. Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 2 trang 156 SGK Đại số 11

Video về: Bài 2 trang 156 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 2 trang 156 SGK Đại số 11

Bài 2 trang 156 SGK Đại số 11 -

Bài 1: Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm

Bài 2 trang 156 SGK Đại số 11Δ

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng công thức: y = f (x + Δx) - f (x) để tính y, từ đó suy ra


Ta có: x = x - x x = x - Δx.

Giải Toán 11: Bài 2 trang 156 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11


Giải Toán 11: Bài 2 trang 156 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 2 trang 156 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 2 trang 156 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 1. Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận