Bài 2 trang 153 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 32: Chuyển động bằng phản ứng. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng

Bài 2 (trang 153 SGK Vật Lý 10 Tăng lên)

Một tên lửa có khối lượng toàn phần M = 10t đang bay với véc tơ vận tốc tức thời V = 200 m / s đối với Trái đất thì phóng ra (tức thời) một khối khí có khối lượng m = 2t với véc tơ vận tốc tức thời v = 500 m / s đối với Trái đất . tên lửa. Tìm véc tơ vận tốc tức thời tức thời của tên lửa sau lúc phóng với giả thiết tất cả các khối khí đều bị đẩy ra cùng một lúc.

Câu trả lời:

Chọn chiều dương làm chiều chuyển động của tên lửa.

Gọi V là véc tơ vận tốc tức thời của tên lửa trước lúc khí phụt ra.

V ‘là véc tơ vận tốc tức thời của tên lửa ngay sau lúc khí phụt ra với véc tơ vận tốc tức thời v so với tên lửa.

Vận dụng định luật bảo toàn động lượng ta có: MV = (M – m) .V ‘+ mv’


.

Trong đó v ‘là véc tơ vận tốc tức thời phóng so với Trái đất.


chúng tôi thu được: Lời giải bài tập Vật Lí 10 tăng lên: Bài 2 trang 153 SGK Vật Lí 10 tăng lên

Nhìn thấy tất cả:

Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vnThể loại: Văn lớp 10 Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 2 trang 153 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Video về: Bài 2 trang 153 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Wiki về Bài 2 trang 153 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Bài 2 trang 153 sgk Vật Lý 10 tăng lên -

Bài 32: Chuyển động bằng phản ứng. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng

Bài 2 (trang 153 SGK Vật Lý 10 Tăng lên)

Một tên lửa có khối lượng toàn phần M = 10t đang bay với véc tơ vận tốc tức thời V = 200 m / s đối với Trái đất thì phóng ra (tức thời) một khối khí có khối lượng m = 2t với véc tơ vận tốc tức thời v = 500 m / s đối với Trái đất . tên lửa. Tìm véc tơ vận tốc tức thời tức thời của tên lửa sau lúc phóng với giả thiết tất cả các khối khí đều bị đẩy ra cùng một lúc.

Câu trả lời:

Chọn chiều dương làm chiều chuyển động của tên lửa.

Gọi V là véc tơ vận tốc tức thời của tên lửa trước lúc khí phụt ra.

V 'là véc tơ vận tốc tức thời của tên lửa ngay sau lúc khí phụt ra với véc tơ vận tốc tức thời v so với tên lửa.

Vận dụng định luật bảo toàn động lượng ta có: MV = (M - m) .V '+ mv'


.

Trong đó v 'là véc tơ vận tốc tức thời phóng so với Trái đất.


chúng tôi thu được: Lời giải bài tập Vật Lí 10 tăng lên: Bài 2 trang 153 SGK Vật Lí 10 tăng lên

Nhìn thấy tất cả:

Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vnThể loại: Văn lớp 10 Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận